2018-05-31 09:22Pressmeddelande

Vi förser SEBs nya huvudkontor i Solna med våra lösningar för energieffektiv behovsstyrd ventilation.

Vi är otroligt glada och stolta för förtroendet vi fick att genomföra entreprenaden att förse SEBs nya huvudkontor med våra lösningar för energieffektiv behovsstyrd ventilation. Det är utan motstycke det allra största projektet i Lindinvents 20-åriga historia. Att genomföra projekt i denna storleken kan man se som ett resultat av den tekniknivå och kompetens samt det förtroende vi har i branschen.

I början av maj 2017 flyttade cirka 2500 SEB-medarbetare in i två av de tre sammanlänkade kontorsbyggnader som fungerar som en. I maj 2018 är det dags för ytterligare 2000 medarbetare att flytta in. Med miljötänk in i minsta detalj är detta ett av Sveriges största kontorsprojekt under överskådlig tid.*

*källa:https://fabege.se/Om-Fabege/Stadsdelar-och-projekt/Vara-Projekt/Genomforda-projekt/Projekt-SEBs-nya-kontor/


Om Lindinvent AB

Lindinvent AB, grundat 1995, utvecklar och marknadsför lösningar för behovsstyrd ventilation som sänker energiförbrukningen med bibehållet bra inneklimat. Med ett holistiskt tänk strävar vi efter bästa totalupplevelsen för våra kunder med alltifrån låg LCC till intuitiva användargränssnitt. Vi har vårt huvudkontor i Lund och har även kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå.

Kontaktpersoner

 Nilla Hedlund
Marknadschef
Nilla Hedlund