2019-03-29 11:46Pressmeddelande

Här tas första spadtaget till utbyggnaden av Lindinvents Huvudkontor i Lund

Efter mycket projekterande och planerande var det äntligen dags för den allra första etappen av utbyggnaden; att rädda Linden som stolt men olyckligtvis stod lite i vägen. ”Alla kan vara lugna, trädet kom inte till skada utan står nu tryggt omplanterad på ett säkert ställe”, skrattar Thomas Lindborg, vice VD på Lindinvent.

Lindinvent har en förhållandevis kort historia för sin storlek. Sedan starten 1995 med fyra anställda, då man hyste in sig i lokaler ute vid St Lars i Lund, till idag har omsättningen ökat från ett par miljoner till c:a 180 miljoner. ”På den tiden hade vi en minimal yta och vi delade alla på ett kontor som dessutom tjänade som konferensrum.” Mats Lindborg, VD på Lindinvent sedan 2013, ler när han tänker tillbaka. Som tur var gavs möjlighet att utöka ytan man hyrde och inom kort hade inte bara den ökat utan också antalet som skulle dela på den.

Efter att ha lyckats landa första ordern på jätteprojektet Biomedicinskt centrum efter tuffa utvärderingar, bildades Lindinvent år 1995 av Herman Lindborg. Vid sin sida hade han sönerna Mats och Thomas som båda två läst ingenjörsutbildningar på universitetsnivå. Lindinvents styrsystem blev mer och mer känt och fler fick upp ögonen för företaget. Lagom till millennieskiftet fick man en rekordstor order som gjorde att man behövde anställa fler eftersom detta projekt innebar sysselsättning för de två närmsta åren.

Åren efter det flöt gynnsamt på med hjälp av vunnet förtroende hos Wihlborgs fastigheter och Vasakronan och 2007 kände man att kontoret vid St. Lars var för litet trots att man utökat ytan mer och mer i hyresavtalet. Efter mycket letande förvärvade Lindinvent en tomt på Gastelyckan där nuvarande huvudkontor byggdes upp och stod klart 2009. 

Då hade antalet anställda ökat till 25 personer och Lindinvents produkter skapades nu från ax till limpa på plats i produktionen. ”När bygget stod klart tog jag en välbehövd semester och sov som en stock”, skrattar Mats som tillsammans med Thomas och Herman var väldigt involverade i bygget. 2012 var det åter dags att bygga ut. Resultatet då blev ytterligare 170 kvm lageryta med sju meter i takhöjd. Än en gång hade omsättningen ökat rejält. 

”Det var nödvändigt att lagerhålla färdiga don, spjäll, motorer och regulatorer för att kunna vara mer tillgängliga för våra kunder och minska leveranstider. Vi behövde helt enkelt ett större lager. Ett halvår senare inredde vi även ytan på ovanvåningen och fick då sex nya cellkontor och därmed tio arbetsplatser som idag inhyser utvecklingsavdelningen. Ytterligare mark köptes bakom huset ett par år senare. Det var nödvändigt för att skapa fler P-platser till de anställda som då utökats till ett femtiotal." förklarar Mats.

Idag, nästan 10 år efter att huset på Skiffervägen stod klart, är antalet anställda på Lindinvent hela 78 personer varav sjuttiotalet sitter i Lund. Resten är fördelade på övriga kontor i Stockholm, Göteborg, Umeå och Linköping. De två sistnämnda öppnades upp i april 2018. Efterfrågan på Lindinvents produktportfölj och dess helhetslösningar har ökat markant i hela landet och vikten av närvaro på fler orter är viktig. Idag är Lindinvent minst sagt lite trångbodda då antalet anställda har ökat i takt med omsättning, utveckling av produkter och lösningar, försäljning och produktion. Därav behovet att expandera huvudkontoret. Mats som ritat utkastet till arkitekten har bland annat tagit hänsyn till de anställdas önskningar om cellkontor och bifallit dem. 

 

”Vi arbetar för en bättre miljö. Det är det vi baserar hela vår affärsidé på. Att kunna bidra till att energieffektivisera fastigheter och därmed inte bara ge tillbaka till naturen utan även nyttja dess förnybara resurser och göra vad vi kan för att rädda vår planet är viktigt för oss. Vi tar vårt ansvar, inte bara med våra produkter utan även på hemmaplan." förklara Mats.

Något som är helt sant. Lindinvents egna lösningar sitter nämligen i det CO₂ neutrala huset som därmed även tjänar som ett testlabb. Dessutom källsorteras det friskt och utvecklingsavdelningen arbetar kontinuerligt för att utveckla nya produkter för att bibehålla sitt stolta steg före konkurrenterna. 

Det allra viktigaste i tillbyggnaden är givetvis att man installerar sina egna system och därmed minskar energianvändningen. Den befintliga delen har en energianvändning på c:a 24 kWh/(m 2/*år) för fastighetsel. Omräknat till Boverkets primärenergital motsvarar detta ca 38 kWh/(m2/*år), kravet på primärenergital är max 80 kWh/(m2/*år). 

"Total energianvändning, som även inkluderar produktion och övrig verksamhet, är ca 67 kWh/(m2/*år).Vi ligger alltså en bra bit under energianvändningen som Boverket har som maxvärde tack vare våra lösningar. Så blir det även i den nya delen. Detta är ett fantastiskt testobjekt som vi kan stå för till 100 procent när vi utlovar energibesparing. säger Mats stolt.

Tillbyggnaden får ett separat fläktrum med separata system. Nästa generation av tilluftsdon med inbyggda optimeringsfunktioner, belysningsstyrning med DALI och styrning för solavskärmning kommer att installeras. Aggregatet med inbyggt styr optimeras sedan av den egna mjukvaran Lindintell och allt visualiseras i webbgränssnittet LINDINSPECT. Dessutom kommer ett antal nya lösningar med appar och annat utvärderas i byggnaden.

Valet av material föll självklart på hållbara varianter och ljusa färger. Det kommer även att finnas en växtvägg som kommer att gå från golv till tak på det högsta partiet i den nya delen. ”Eftersom vi bygger ut från köket blir den gröna väggen ett trevligt inslag vid lunchrasten då växter och människor har en positiv inverkan på varandra” menar Mats.

Arbetet har flutit på fort och nu står skalet till nya delen klart och det är isolering på gång. Innan man river väggen i den befintliga byggnaden ska den nya byggas upp i sin helhet. Arbetet med att öppna upp kommer att ske när personalen har semester för att undvika störningar. Inredningen kommer att ske i slutet av juni och någon gång efter sommaren räknar man med att sälj-och marknadsavdelningen får flytta in i den nya delen och ekonomi och ledning flyttar ner en våning och tar deras gamla plats. Det lämnar övre plan helt till projekt- och utvecklingsavdelningen och ger mer plats till fler duktiga utvecklare och projektledare som tar Lindinvent till ännu högre höjder. 

Related links


Om Lindinvent AB

Lindinvent AB, grundat 1995, utvecklar och marknadsför lösningar för behovsstyrd ventilation som sänker energiförbrukningen med bibehållet bra inneklimat. Med ett holistiskt tänk strävar vi efter bästa totalupplevelsen för våra kunder med alltifrån låg LCC till intuitiva användargränssnitt. Vi har vårt huvudkontor i Lund och har även kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå.

Kontaktpersoner

 Nilla Hedlund
Marknadschef
Nilla Hedlund