2019-04-02 08:49Nyheter

Med Lindinvent är det Earth hour(s) varje kväll...

Tänkte du på att det var Earth hour i lördags, drog ditt lilla men högst betydelsefulla strå till stacken, släckte ner och tänkte på var klimatet är på väg? Thomas Lindborg, miljömedveten grundare till Lindinvent, lever som han lär, släckte lamporna och arbetar dessutom dagligen för att utveckla produkter som reducerar energianvändningen i fastigheter. 

 

Ökad energianvändning

IEA (International Energy Agency) publicerade den 28 mars i år en rapport* om den globala energianvändningen som enligt rapporten ökade med 2,3% förra året - den största ökningen det sista årtiondet. Trots en rejäl ökning av förnyelsebara energikällor så ökade koldioxidutsläppen med 1,7 % till totalt 33 Gigaton. Tio av dessa kommer från kol och mestadels från Asien. USA, Kina och Indien står för största delen av ökningen. 

Dr Fatih Birol, VD på IEA säger: Förra året kan också betraktas som ännu ett gyllene år för gas, vilket svarade för nästan hälften av tillväxten i det globala energibehovet. Men trots stor tillväxt i förnybara energikällor stiger de globala utsläppen fortfarande, vilket åter igen visar att det behövs mer akuta åtgärder på alla fronter - att utveckla alla rena energilösningar, minska utsläppen, förbättra effektiviteten och stimulera investeringar och innovation, bland annat vid koldioxidinfångning, nyttjande och lagring." 

Thomas Lindborg, vice VD, utvecklingschef och en av grundarna till Lindinvent i Lund brinner för miljöfrågor och tänker vidare kring Dr Birols uttalande;

"WWFs IPCC rapport gällande 1,5 gradersmålet** i höstas var inne på samma spår. Men gör någon något då? Egentligen? WWF har ambitionen att med Earth hour lyfta fokus på klimatet. Men, det är inte lätt att nå ut med det budskapet i ett land som Sverige och andra i-land, där allt är så extremt bra. Som med alla förändringar som går långsamt är det nog tyvärr många som struntar i det – trots vetenskapliga bevis. Man tänker nog att det inte drabbar en själv under sin livsstid", menar Thomas.

Vad göra?

Som förälder och egenföretagare som arbetar kontinuerligt med att utveckla och ta fram nya innovativa produkter med syftet att spara energi, resurser och rädda vår planet, tänker Thomas annorlunda. "Vi måste alla ställa oss frågan hur det påverkar oss i stort men även på individnivå. Vi KAN göra det enkelt för oss, peka finger på andra och säga att vi i Sverige är medvetna och duktiga och därmed strunta i vad vi gör så länge vi inte är bland de sämsta. Men det är inte hållbart. Visst har det ekonomiska konsekvenser att ställa om till en lägre energianvändning - på kort sikt. På längre sikt finns det inga alternativ." Thomas fortsätter:

"Vi på Lindinvent tänker: Gräv där du står - gör vad du kan för att skapa positiva förebilder och visa att det verkligen fungerar så tar andra efter inom inte allt för lång framtid. Vi har ett klimatneutralt huvudkontor med el från förnyelsebara energikällor och låg energianvändning, all personal källsorterar och vi klimatkompenserar våra resor och biltransporter. Inte för att vi måste utan för att vi kan och vill. Det är helt enkelt ett måste om man skall kunna se kommande generationer i ögonen."

Först i världen – ringar på vattnet…

Lindinvents aktiva tilluftsdon TTD var först i världen med inbyggd närvarodetektor i donet. De var först med tanken om en lokal integrerad rumsreglering i produkten för att sänka energianvändningen. Denna innovation belönades med Stora Inneklimatpriset och Stora Energipriset. Vad som är ännu viktigare är dock att det har lett till stora förändringar i branschen. Nästan alla leverantörer har idag produkter med inbyggda närvarodetektorer, behovsstyrning är ”standard” och det har inneburit stora energibesparingseffekter i många byggnader i Skandinavien. Detta sprider sig över Europa och sedan vidare.

"Eftersom vi inte tänker ligga på latsidan så fortsätter vi att bygga smartare, effektivare och enklare lösningar för inomhusklimat, belysning och solskydd som sänker energianvändningen och ökar kunskapen om hur fastigheterna fungerar och används. Vi hoppas givetvis att du delar vår vision och är med på den resan på något sätt.", avslutar Thomas med ett leende.

Related links


Om Lindinvent AB

Lindinvent AB, grundat 1995, utvecklar och marknadsför lösningar för behovsstyrd ventilation som sänker energiförbrukningen med bibehållet bra inneklimat. Med ett holistiskt tänk strävar vi efter bästa totalupplevelsen för våra kunder med alltifrån låg LCC till intuitiva användargränssnitt. Vi har vårt huvudkontor i Lund och har även kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Umeå.

Kontaktpersoner

 Nilla Hedlund
Marknadschef
Nilla Hedlund